Bóg zapłać! księdzu Grzegorzowi Chudkowi, misjonarzowi w Serbii, który przez trzy dni, od poniedziałku do środy, głosił dla naszej parafii nauki rekolekcyjne. Podjął się on trudnego, nagłego zadania, które zostało mu powierzone z dnia na dzień. Jesteśmy mu wdzięczni za posługę i pamiętajmy o modlitwie za niego i jego misję ewangelizacyjną w Serbii.