W IV niedzielę Adwentu dwóch ministrantów naszej parafii rozpoczęło przygotowanie do pełnienia funkcji lektora. W ciągu najbliższych miesięcy będą w sposób szczególny poznawać słowo Boże oraz zasady jego głoszenia w zgromadzeniu liturgicznym. Nowym kandydatom na lektorów życzymy wiele wytrwałości i zjednoczenia z Chrystusem – odwiecznym Słowem, które stało się Ciałem.