Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, czasem oczekiwania i przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa oraz do dobrego przeżycia Bożego Narodzenia. Chrystus, który narodził się w Betlejem, jest bardzo często przedstawiany jako światło wschodzącego słońca – przychodzi On, jako ten, który pragnie wyciągnąć każdego człowieka z ciemności – grzechu. Dlatego przez cały okres adwentu przychodzimy rano, aby trzymając w ręku lampion stawać się świadkami światła Chrystusa, które nosimy w sercu. Nazwa roraty pochodzi od łacińskich słów antyfony na wejście – Rorate caeli desuper – Spuśćcie rosę, niebiosa. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach – mrok rozprasza jedynie światło świecy roratniej, która symbolizuje obecność czuwającej Maryi, przynoszącej Zbawiciela. Uczestnicy rorat mają zapalone świece lub lampiony, które nawiązują do czuwającej Maryi i pozwalają wypracować w sobie postawę oczekiwania na spotkanie z Chrystusem.

Po roratach modlimy się wspólnie Godzinkami ku czci NMP, a dzieci mogą skorzystać z przygotowanego śniadania.