Dziś przypada 103. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach.

Polecajmy go w naszych modlitwach, dziękując za nieoceniony wkład w historię Polski, Kościoła i świata. Warto przypominać młodszemu pokoleniu o tej postaci, gdyż nie było im dane poznać go za ich życia, dlatego nasza troska w tej kwestii jest nieunikniona.

Święty Janie Pawle – módl się za nami!