W historii Polski wydarzenia radosne przeplatają się z tymi tragicznym. Dobrym tego przykładem jest data 1 września. Tradycyjnie tego dnia następuje inauguracja nowego roku szkolnego. Przywoływana jest także pamięć wydarzeń z 1939 roku i niesprawiedliwego napadu hitlerowskich Niemiec na naszą Ojczyznę.

W tym dniu modliliśmy się w naszym kościele w obu intencjach. Msza św. o godz. 8.00 rozpoczęła nowy rok szkolny. W jej trakcie polecaliśmy Bogu wszystkich nauczycieli, wychowawców, a zwłaszcza uczniów ze szkół na terenie naszej parafii. Wieczorem, w sposób szczególny, modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny oraz o pokój na świecie.

Pamięć o historii jest jednym z najlepszych lekarstw, pozwalających na uniknięcie błędów przeszłości. Zawierzenie się Bogu, to zwrócenie się ku Temu, Który jest ostatecznym Panem czasu i historii.