W sobotnie przedpołudnie, 27 listopada, nastąpił wielce wyczekiwany moment dla naszej społeczności parafialnej i lokalnej. Po wielu latach starań zakończony został projekt rewitalizacji Wikarówki, w której godne warunki znajdą m.in. świetlice prowadzone przez Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny.
Wikarówkę poświęcił ks. bp Mieczysław Cisło, a w uroczystości uczestniczyli kapłani, zebrani na jesiennym rejonowym dniu skupienia. Spotkanie w Wikarówce zakończyła konferencja ks. Mirosława Bieleckiego.
Zmiana wyglądu Wikarówki i jej otoczenia możliwy był dzięki realizacji projektu pt. Rozbudowa, odbudowa i konserwacja zespołu architektonicznego – Wikarówka w Kazimierzu Dolnym na cele społeczne, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.