Podczas dzisiejszej sumy (17.01.2021 r.) wspominaliśmy wszystkich poległych w Powstaniu Styczniowym, którego rocznica wybuchu przypada w tym tygodniu (22.01.1863 r.). Dziękowaliśmy Bogu za wolnościowy zryw naszych przodków, zawierzaliśmy ich Bożemu Miłosierdziu, a dla naszej Ojczyzny wypraszaliśmy potrzebnych łask. 

Uroczystości rocznicowe mają szczególny wymiar w naszej parafii. Jednym z powstańców i jego cywilnym naczelnikiem w Kazimierzu Dolnym był administrator parafii ks. Mateusz Serwiński, który za swoją działalność został zesłany do Tobolska na Syberii. W grupach powstańczych, działających wokół miasta, działał malarz Adam Chmielowski – brat Albert i założyciel zgromadzeń zakonnych. W potyczkach zginęło wielu mieszkańców miasta, których upamiętnia tablica na starym cmentarzu między kościołem farnym a zamkiem. Na terenie parafii jest także wiele poświęconych im miejsc pamięci. Represje, które nałożone zostały przez carską Rosję, dotknęły parafię, klasztor, fundację św. Anny oraz samo miasto, które utraciło prawa miejskie.

Pamięć o powstaniu i jego uczestnikach jest naszym duchowym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem, z którego nie rezygnujemy pomimo pandemii i wszelkich ograniczeń.