Święto św. Szczepana, Męczennika – 26.12.2019 r.

1. Dziś:
• Taca przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

2. W tym tygodniu:
Piątek – Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. Msze św. z poświęceniem wina o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
Rozpoczynamy kolędę, czyli wizytę duszpasterską. Celem wizyty jest pobłogosławienie domu, wspólna modlitwa kapłana z domownikami i bliższe rozpoznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy, zatem aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Przypominamy, że do domu zaprasza księdza przedstawiciel rodziny i odprowadza do następnego.
Rozpoczynamy od godz. 16.00 – Kazimierz, ul. Podzamcze oraz bloki przy ul. Nadwiślańskiej 3, Kwaskowej Górze 33 i Doły 4 (tzw. Batory, Nowy i Rotacyjny).
Sobota – Św. Młodzianków, męczenników.
Wizyta duszpasterska od 9.30 – Bochotnica, ul. Podzamcze i Kazimierska.
Poniedziałek – od 9.30 – Bochotnica, ul. Zamłynie i Puławska; od 16.00 ul. Nałęczowska.
Wtorek – od 9.30 – Zbędowice i Kolonia Zbędowice.
Plan wizyty jest umieszczony na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

3. Serdeczne Bóg zapłać:
• za ofiarowane choinki do wystroju kościoła: Irenie i Aleksandrowi Cieniuszkom ze Skowieszynka; Annie i Henrykowi Próchniakom z Gór III; Zofii Siedliskiej z Jeziorszczyzny; Agnieszce i Zbigniewowi Saranom z Wylągów; Małgorzacie i Wojciechowi Wąsalom z Uściąża; Marii i Stanisławowi Kusiom z Dąbrówki;
• za ofiarowane siano i słomę do dekoracji Ewie i Mirosławowi Kozakom z Cholewianki;
• za wykonanie szopki członkom Akcji Katolickiej: Iwonie Budnik, Marzenie Góreckiej, Magdzie Blicharskiej, Tomaszowi Nadolskiemu, Zbigniewowi Kuziole i Krzysztofowi Wawrowi; za kamień do szopki Arturowi Maciaszkowi z Rzeczycy;
• za dekorację Renacie Rusinek i ks. Karolowi;
• za ofiarowane ozdoby piernikowe i krówki Firmie Pani Barbary Sarzyńskiej;
• za ozdoby dekorację kościoła św. Anny Kazimierskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu pw. Św. Anny – Elżbiecie Duni, Zofii Błaszczyńskiej, Markowi Kowalskiemu i Zbigniewowi Kobiałce;
• za pomoc przy transporcie i montażu choinek: Wacławowi Rusinkowi, Januszowi Walencikowi, Stanisławowi Małeckiemu, Zdzisławowi Woźniakowi, Antoniemu Maciągowi, Dariuszowi Gomeli, Mieczysławowi Grabczakowi, Ryszardowi Ciepielewskiemu, Andrzejowi i Jackowi Dudkom, Andrzejowi Dysputowi;
• za wszelką pomoc: Jadwidze Kobiałce, ss. Felicjankom,
• za przygotowanie liturgii służbie liturgicznej, szafarzom, chórowi parafialnemu, wożącym do chorych, szczególnie naszemu Kościelnemu za wiele godzin pracy.