1. Dziś pierwszy dzień Nowego 2021 Roku – Światowy Dzień Pokoju. Jako życzenia przyjmijcie słowo błogosławieństwa i błogosławcie się tymi słowami wzajemnie: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Nie ma mszy św. o godz. 7.30. Pozostałe msze św. w porządku niedzielnym. O godz. 14.00 zapraszamy na Noworoczną Prezentację Organową, transmitowaną na Facebooku.

2. W Roku Pańskim 2020 w naszej parafii udzieliliśmy: 41 chrztów, 40 ślubów, odprawiliśmy
98 pogrzebów, 28 dzieci przyjęło I Komunię św. i 28 osób sakrament bierzmowania. Udzieliliśmy ponad 38 tys. Komunii św.
Codziennie było głoszone słowo Boże, w szkołach prowadzono lekcje katechezy; codziennie sprawowany był sakrament pokuty, odmawiany różaniec i odprawiane inne nabożeństwa. Osoby starsze i w podeszłym wieku były odwiedzane z posługą sakramentalną w domu. Centrum życia parafialnego była Eucharystia sprawowana codziennie. Niezliczony był czas modlitwy indywidualnej
i osobistej. Pomimo pandemii nie rezygnowaliśmy z duszpasterskich posług – sprawowania i przygotowania do sakramentów oraz spotkań grup formacyjnych.
Trwa rewitalizacja Wikarówki. Podejmowane są bieżące remonty i konserwacje obiektów parafialnych. Sukcesywnie uzupełniamy oraz wymieniamy paramenty i stroje liturgiczne.
W minionym roku wspieraliśmy finansowo, w miarę naszych możliwości, dzieła misyjne oraz tych, którzy zwracali się prośbą o pomoc. Wspomagaliśmy inicjatywy ogólnokościelne (Caritas, Seminarium, KUL i inne) dzieląc się ofiarami. Wszystko to na większą chwałę Bożą i większemu dobru człowieka.

3. Jutro – I sobota – św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Po mszy św. o godz. 7.00 Różaniec mężczyzn.

4. Niedziela – I miesiąca
• Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na rzecz Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
• Dzieci z ogniska misyjnego, w ramach akcji kolędników misyjnych, będą zbierały ofiary na pomoc maasajskim dzieciom.

5. W środę, 6 stycznia, będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Święto Trzech Króli. Jest to święto obowiązkowe. W trakcie mszy św. o godz. 12.00 elementy Orszaku Trzech Króli. Zapraszamy do uczestnictwa i zachęcamy wszystkich do przygotowania koron, odpowiednich okolicznościowych strojów. Będzie możliwość zaopatrzenia się w poświęconą kredę i kadzidło.
6. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, Ksiądz Arcybiskup zadecydował, że w tym roku nie będzie wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy jednak możliwość indywidualnego umówienia i pobłogosławienia domów, zwłaszcza nowych.