18.08.2020r.


12.08.2020r.
Wprowadza się w Zapytaniu ofertowym zmianę oczywistej omyłki w dacie wykonania zamówienia.
Poprawna data to: 24.08.2020r.

 

06.08.2020r.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła, ul. Zamkowa 6,

24-120 Kazimierz Dolny, ogłasza konkurs na opracowanie jednej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynku kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej w Wierzchoniowie, Wierzchoniów 68, 24-120 Kazimierz Dolny dotyczącej projektu: „Termomodernizacja budynku kaplicy w Wierzchoniowie” planowanego do realizacji przy wsparciu NFOŚIGW w Warszawie w  ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Oferty

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Oferty_edytowalny