Każdego roku dzieci z Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci podejmują trud kolędowania dla swoich rówieśników z innej części świata. Tegoroczne przedsięwzięcie dedykowane jest małym mieszkańcom Amazonii. Trudne warunki życia w amazońskiej dżungli czyni je bezbronnymi wobec licznych problemów. Szczególnym jest wykorzystywanie dzieci do pracy często niebezpiecznej i szkodliwej dla ich zdrowia.

W naszej parafii dzieci z Ogniska Misyjnego PDMD wyruszyły kolędować  28 i 30 grudnia 2019 r.

Z kolędą misyjną odwiedziliśmy Kazimierski Urząd Miasta, gdzie byliśmy serdecznie przyjęci i spotkaliśmy się z Burmistrzem, Panem Arturem Pomianowskim i pracownikami Urzędu. Zaglądnęliśmy do wspólnoty franciszkańskiej w naszym Sanktuarium oraz do wielu mieszkańców naszego miasta. Wszędzie byliśmy życzliwie i serdecznie przyjmowani.