W najbliższą niedzielę, podczas wszystkich mszy św., będzie miało miejsce zwiastowanie katechez dla dorosłych i młodzieży, które rozpoczną się naszej parafii. Zachęcamy do słuchania słowa Bożego. Katechezy głoszone będą w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00
w salce w Organistówce. Zapraszamy wszystkich, również narzeczonych którzy nie rozpoczęli jeszcze katechez przedmałżeńskich.