Tradycyjne zakończenie Białego Tygodnia dzieci komunijnych związane jest z wręczeniem pamiątkowych obrazków. Ich błogosławieństwo miało miejsce podczas sumy odpustowej, 24 czerwca, w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Po Eucharystii, obrazki wręczył dzieciom ks. Wojciech Stasiewicz.