Tradycyjnie, w przeddzień odpustu św. Bartłomieja, zgromadziliśmy się na cmentarzu parafialnym. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Saran, a słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Walencik. Miłosierdziu Bożemu polecaliśmy naszych bliskich zmarłych, ofiarując za nich dar odpustu zupełnego – uwolnienia od doczesnych kar czyśćcowych.

Msze św. w dzień odpustu (24.08) o godz. 9.00, 12.00 (suma odpustowa) oraz 18.00. O godz. 19.30 ostatni koncert Kazimierskiego Festiwalu Organowego.