W niedzielę, 26 stycznia, modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny, w związku z 157. rocznicą wybuchu powstania styczniowego (22.01.1863 r.), które objęło ziemie rdzennie polskie oraz znaczną część Wielkiego Księstwa Litewskiego. Znaczący wkład w powstanie miały oddziały działające na terenie Lubelszczyzny, w tym w okolicach naszego miasta, z Adamem Chmielowskim (br. Albertem) na czele.

Po mszy św., sprawowanej pod przewodnictwem i z homilią ks. Jana Pietruszki, miało miejsce złożenie kwiatów przy  tablicy upamiętniającej powstańców na starym cmentarzu.