W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami przypominamy zasady udzielania i przyjmowania komunii św.
1. Do komunii św. przystępujemy w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego).
2. Komunię św. możemy przyjąć do ust (na stojąco lub klęcząco) lub na rękę (tylko na stojąco). Spożywamy ją zawsze przy szafarzu. O formie przyjęcia każdy decyduje sam w swoim sumieniu. Obie formy są tak samo ważne i godziwe.
W naszym kościele komunię św. do ust udzielamy przed ołtarzem głównym oraz przy chrzcielnicy. Dla osób przyjmujących komunię św. na klęcząco są przygotowane klęczniki. Komunia św. na rękę jest udzielana przy wejściu do Kaplicy Różańcowej (przy fladze narodowej).
Prosimy o stosowanie tego podziału, nawet jeśli nie będzie przypominany przed rozpoczęciem rozdzielania Komunii św. Prosimy także o cierpliwe oczekiwanie na szafarza i nie zmienianie w sposób nerwowy kolejek ani klęczników. Każdy otrzyma komunię św. w czasie liturgii, w której uczestniczy. Zachęcamy, aby czas oczekiwania przeznaczyć na modlitwę osobistą i adorację Najświętszego Sakramentu.
3. Komunię św. rozdzielają szafarze zwyczajni (kapłani i diakoni) oraz szafarze nadzwyczajni (alumni seminariów i upoważnieni mężczyźni, po tzw. kursie szafarza, co roku odbywający rekolekcje i spotkania formacyjne). Komunia św. przyjęta od szafarzy zwyczajnych i nadzwyczajnych jest tak samo ważna i godziwa.
Jeśli ktoś nie chce przyjmować komunii św. od szafarza nadzwyczajnego (świeckiego) proszony jest o podejście do kapłana i nie okazywanie swojego niezadowolenia ani frustracji. Okazywana często postawa oburzenia godzi w Eucharystię i jej świętość, nie w osoby, które ją rozdzielają.
4. We wszystkich sytuacjach obowiązują nas zalecenia Konferencji Episkopatu Polski załączone w poniższym pliku.

Wielki Tydzien – Przypomnienie zasad Komunii