W Uroczystość NMP Królowej Polski i święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja odprawiona została msza św. w intencji naszej Ojczyzny. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. Tadeusz Pajurek. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządowych oraz poczty sztandarowe a także liczni wierni. Po mszy św. miały miejsce uroczystości miejskie, a po nich, o godz. 13.00 rozpoczął się 3-cio majowy koncert organowy, w wykonaniu ks. Attili Hontniego.