W sobotę 8 czerwca odbył się w Pliszczynie V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej. Dzieci z zaangażowane w Szkolne Ognisko Misyjne uczestniczyły w nim wraz z odpowiedzialną za nie s. Magdą. Kongres przebiegał pod hasłem “Duch Święty posyła nas”. W spotkaniu wzięło udział ponad 400 dzieci wraz z animatorami, rodzicami i duszpasterzami.
Do kongresowego spotkania dzieci z ognisk i grup misyjnych przygotowywały się pilnie przez cały rok. Na dowód swojego zaangażowania przywiozły latawce – symbol lekkości, lotności i podatności na moc i działanie Ducha Świętego. Prace dzieci można było podziwiać na kongresowej wystawie, a najciekawsze zostały nagrodzone.

Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił biskup metropolita lubelski Stanisław Budzik. Przywołując postaci św. Pawła i św. Jadwigi Królowej biskup zwrócił uwagę, że święci uczą nas, że każda sytuacja jest dobra, aby czynić dobro i głosić Ewangelię z radością i zapałem.   – Nie oczekujmy na lepsze czasy ani na mocniejsze wiatry, bo tu i teraz Chrystus kieruje do nas swoje wezwanie, a Duch Święty nas posyła – powiedział podczas homilii 

Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z misjonarzami – m.in. z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej, o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso i o. Mariuszem Bartuzi ze Zgromadzenia Ojców Białych, a także s. Anafridą Biro i innymi siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Białych. Na spotkaniu były również przedstawicielki sekretariatu krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – s. Katarzyna Murawska FMM i p. Anna Sobiech.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali małe książeczki z modlitwą papieża Franciszka oraz symboliczną “łapką”, która będzie im przypominać o Bożej miłości, o mocy modlitwy i radości misyjnego zaangażowania.