Od dziesięciu lat, 28 września o godzinie 15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, czciciela Bożego Miłosierdzia spotykają się na chodnikach, rogach ulic i placach miast, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych. Są zaopatrzeni w plakat „Jezu, ufam Tobie”, obrazki i ulotki zapraszające do modlitwy przypadkowych przechodniów.
Wszystko trwa 10-15 minut.

W piątek, 28 września 2018 r. o godzinie 15.00, zapraszamy do wspólnej modlitwy na ulicach archidiecezji lubelskiej. Patronat honorowy nad wspólną modlitwą w naszej archidiecezji objął Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.

Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek  w Polsce. Co roku otrzymujemy tysiące fotografii i wiele relacji (pisanych i filmowych) pokazujących żarliwą modlitwę na ulicy. Jest to wielkie świadectwo wiary w Bożym Miłosierdzie wspólne polskich i zagranicznych miast oraz parafii. W 2014, 2015 i 2017 roku jednoczył się z nami i błogosławił nam papież Franciszek…

W tym roku towarzyszą nam intencje:

1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).
2. O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów!
3. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.

W  intencjach papieskich na wrzesień:

4. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

 

Zapraszamy w najbliższy piątek (28.09) na Rynek naszego miasta, gdzie o godz. 15.00 rozpoczniemy wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia.