Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi jeden z najważniejszych dogmatów katolickiej wiary. Ogłoszony dopiero przez papieża Piusa XII, 1 listopada 1950 r., w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus, wyraża wiarę, którą Ojciec św. wyraził słowami:

“…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” (Breviarium fidei VI, 105)

Jednocześnie dzień ten w Polsce jest świętem Wojska Polskiego, związanym z Bitwą Warszawską  – Cudem nad Wisłą, która rozgrywała się między 13 a 25 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy, przede wszystkim w okolicach Ossowa i Radzymina. Po kilku dniach ciężkich walk wojsk polskich i bolszewickich o Radzymin, miasto ostatecznie zostało odbite 15 sierpnia. Był to niewątpliwie punkt zwrotny w walkach, a podjęta następnego dnia ofensywa wojsk polskich od strony Wieprza, ostatecznie pozbawiła armię bolszewicką szans zdobycia polskiej stolicy.

W 100. rocznicę przełomowej bitwy modliliśmy się za naszą Ojczyznę, zawierzając Bogu naszą przyszłość i dziękując za świadectwo wiary i heroizmu porządków, polecając wszystkich poległych Bożemu Miłosierdziu.