Pod koniec października 1942 roku władze w Generalnego Gubernatorsta podjęły akcje odwetowe przeciwko ruchowi oporu. Miały one na celu aresztowania ludności cywilnej, nadającej się do pracy przymusowej oraz mordy. Nad ranem 18 listopada 1942 roku tereny Bochotnicy, Parchatki, Kazimierza, Cholewianki oraz Rogowa – zostały otoczone przez Niemców. Podczas całej akcji, która trwała od 18 listopada do 24 listopada 1942 roku, aresztowano i wywieziono do obozów pracy ponad 300 osób, natomiast na miejscu rozstrzelano co najmniej 140 osób.

Tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w połowie listopada, nazwano Krwawą Środą i upamiętniono je w kilku miejscach:

  • przy Klasztorze Ojców Franciszkanów znajduje się pomnik i tablica z nazwiskami ofiar,
  • w Kolonii Zbędowice mieści się cmentarz pomordowanych,
  • w Bochotnicy, przy rondzie stoi pomnik ofiar, a przy ścieżce prowadzącej na wzgórze zamkowe jest kamień pamięci.

Mając w pamięci te tragiczne wydarzenia, w ostatnich dniach gromadziliśmy się na wspólnej modlitwie w intencji zamordowanych. W niedzielę, 8 listopada, modliliśmy się wraz z mieszkańcami Zbędowic za wszystkich pochowanych na cmentarzu w Kolonii Zbędowice. Ze względu na sytuację epidemiologiczną msza św. została odprawiona w kościele farnym. W niedzielę, 15 listopada, społeczność Bochotnicy zebrała się na wspólnej modlitwie w kaplicy w intencji wszystkich ofiar Krwawej Środy. Po mszy św., mając na uwadze obostrzenia sanitarne, tylko delegacja uczestników udała się pod pomnik ofiar, gdzie zostały złożone wieńce i zapalono znicze. W środę, 18 listopada, główne uroczystości miejskie rozpoczęły się mszą św. w klasztorze oo. franciszkanów.