1. Dziś pierwszy dzień Nowego 2019 Roku – Światowy Dzień Pokoju. Jako życzenia przyjmijcie słowo błogosławieństwa i błogosławcie się tymi słowami wzajemnie:
Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Msze św. w porządku niedzielnym (oprócz 7.30). O godz. 14.00 zapraszamy na Koncert Noworoczny.

2. W Roku Pańskim 2018 w naszej parafii udzieliliśmy: 66 chrztów, 52 śluby, odprawiliśmy 101 pogrzebów, 70 dzieci przyjęło I Komunię św., 23 osoby przyjęły sakrament bierzmowania. Rozdaliśmy ponad 66 tys. Komunii św. Codziennie było głoszone Słowo Boże, prowadzono katechezę szkolną, sprawowany był sakrament pokuty, odmawiany różaniec i odprawiane inne, liczne nabożeństwa. Osoby starsze i w podeszłym wieku były odwiedzane z posługą sakramentalną w domu. Centrum życia parafialnego była Eucharystia sprawowana codziennie. Niezliczony czas modlitwy indywidualnej i osobistej. Wspieraliśmy również finansowo, w miarę naszych możliwości, dzieła misyjne oraz tych, którzy zwracali się prośbą o pomoc. Wspomagaliśmy inicjatywy ogólnokościelne (Caritas, Misje, Seminarium, KUL i inne) dzieląc się ofiarami. Wszystko to na większą chwałę Bożą i dla większego dobra człowieka.

 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-01.php3)

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

fot.: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Madonna_and_Child_between_Angels_mosaic_-_Sant%27Apollinare_Nuovo_-_Ravenna_2016.jpg