Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, pochodząca od pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Eucharystię. Słowo to pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: Radujcie się! Adwentowa radość nie oznacza jednak wesołkowatości, ale jest odkrywaniem prawdy, że Bóg jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego, a przy ołtarzu pojawiają się kwiaty – róże.

W naszej parafii, tradycyjnie, zwiastujemy rekolekcje adwentowe, które będą trwały do środy włącznie. Głosi je o. Dariusz Sambora OFM, wicekustosz Kustodii Ziemi Świętej.  Zachęcamy wszystkich do skorzystania z rekolekcji, zwłaszcza z sakramentu pokuty. Za pełny udział w rekolekcjach możemy uzyskać łaskę odpustu zupełnego (pod zwykłymi warunkami).