Zgodnie z tradycją, w ostatni dzień roku kalendarzowego, po mszy św. o godz. 16.00, sprawowaliśmy nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za miniony rok. Jednocześnie prosiliśmy o Bożą opiekę w rozpoczynającym się o północy Nowym Roku 2021 r.

 

W Roku Pańskim 2020 w naszej parafii udzieliliśmy: 41 chrztów, 40 ślubów, odprawiliśmy
98 pogrzebów, 28 dzieci przyjęło I Komunię św. i 28 osób sakrament bierzmowania. Udzieliliśmy ponad 38 tys. Komunii św.

Codziennie było głoszone Słowo Boże, w szkołach prowadzono lekcje katechezy; codziennie sprawowany był sakrament pokuty, odmawiany różaniec i odprawiane inne nabożeństwa.  Osoby starsze i w podeszłym wieku były odwiedzane z posługą sakramentalną w domu. Centrum życia parafialnego była Eucharystia sprawowana codziennie. Niezliczony był czas modlitwy indywidualnej
i osobistej. Pomimo pandemii nie rezygnowaliśmy z duszpasterskich posług – sprawowania i przygotowania do sakramentów oraz spotkań grup formacyjnych.

Trwa rewitalizacja Wikarówki. Podejmowane są bieżące remonty i konserwacje obiektów parafialnych. Sukcesywnie uzupełniamy oraz wymieniamy paramenty i stroje liturgiczne.

W minionym roku wspieraliśmy finansowo, w miarę naszych możliwości, dzieła misyjne oraz tych, którzy zwracali się prośbą o pomoc. Wspomagaliśmy inicjatywy ogólnokościelne (Caritas,  Seminarium, KUL i inne) dzieląc się ofiarami.  Wszystko to na większą chwałę Bożą i większemu dobru człowieka.