Liturgia na cześć Męki Pańskiej jest punktem kulminacyjnym Wielkiego Piątku. Zgodnie z starożytną tradycją, w tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia, prowadzi nas poprzez mękę i śmierć Chrystusa, aż do Jego złożenia w grobie. To szczególny dzień, kiedy wpatrzeni w krzyż Chrystusa i zjednoczeni z Nim poprzez przyjętą komunię świętą, dziękujemy za dar odkupienia i z odwagą chcemy nieść nasz krzyż codzienności – z pokorą i ufnością, zdając się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa.