Tradycyjnie, w noworoczne popołudnie, odbył się w naszej farze Koncert Noworoczny. Z recitalem organowym wystąpił dla nas Robert Brodacki. Atmosfera koncertu była iście taneczna, ponieważ większość prezentowanych utworów stanowiły tańce, skomponowane na organy. Poniżej galeria oraz nagrania z koncertu.