Aktualności

Koncert “Fara dla Notre Dame”

Poniedziałkowy, świąteczny wieczór uczciliśmy koncertem “Fara dla Notre Dame”. Była to okazja nie tylko do wysłuchania muzyki sakralnej w wykonaniu chóru Pueri Cantores Liblinenses pod przewodnictwem ks. Attili Hontiego, ale przede wszystkim do wyrażenia swojej solidarności z paryską katedrą. Życzliwą pamięć o mieszkańcach stolicy Francji wyraziliśmy również w składanych datkach, które za pośrednictwem lubelskiego Caritas…

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Liturgia Wigilii Paschalnej

Liturgia Wigilii Paschalnej to najważniejsza liturgia w roku kościelnym, która składała się z błogosławieństwa ognia i paschału, Orędzia Paschalnego, Liturgii słowa Bożego, odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego, liturgii eucharystycznej oraz procesji rezurekcyjnej. Zgodnie z naszą parafialną tradycją, na koniec nie mogło zabraknąć słodkiego baranka paschalnego 🙂 ” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Życzenia wielkanocne

Aniołowie  przy pustym grobie Chrystusa rzekli do niewiast: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6). Z tym orędziem o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym poszli Apostołowie – mocą Ducha Świętego – na cały świat.  Głosząc  prawdę  o człowieku jako istocie stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, prawdę o godności człowieka…

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Grób Pański

Zgodnie ze średniowieczną tradycją, na zakończenie liturgii w Wielki Piątek, Najświętszy Sakrament przenoszony jest do symbolicznego Grobu. Tradycja ta przetrwała obecnie przede wszystkim w Polsce, krajach dawnej Rzeczpospolitej oraz lokalnie w Austrii. Budowane Grobów Pańskich związane jest z faktem zajęcia Palestyny – Ziemi Świętej przez muzułmanów. W związku z tym w Europie zaczęły powstawać różne…

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Poświęcenie pokarmów

Tradycyjnie, w wielkosobotnie przedpołudnie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. W kościele farnym, kaplicach oraz innych wyznaczonych miejscach zgromadziło się wielu parafian i gości. Poniżej możemy obejrzeć krótką fotorelację. ” order_by=”filename” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień, w którym od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Euchary­stycznej. Wspólnota wiernych pozostaje z Panem podejmującym Mękę dla zba­wienia świata. Jest z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, przeżywa z Nim pojmanie i sąd, idzie ze Zbawicielem drogą krzyżową, pozostaje przy Nim na Kalwarii i przeżywa milczenie grobu. Liturgia Wielkiego Piątku…

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Fara dla Notre Dame

W związku z tragicznymi wydarzeniami w dniu 15 kwietnia br. w Paryżu zapraszamy na specjalny koncert wielkanocny, podczas którego, nie tylko będziemy mogli uczestniczyć w radości zmartwychwstania, ale także duchowo będziemy łączyli się z paryżanami, którzy, w wyniku pożaru, stracili swoją katedrę, będącą duchowym centrum Francji, wyjątkowym świadkiem historii i niezwykłym dziedzictwem kultury europejskiej.  

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Ciemna Jutrznia

W Wielką Środę, Wielki Czwartek i Wielki Piątek późnym wieczorem gromadzimy się aby sprawować wspólnie Liturgię Godzin tzw. Ciemną Jutrznię. Modlitwa ta jest naszym wyrazem czuwania z Chrystusem, szukaniem Go, zgodnie ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było dla mnicha przede wszystkim szukaniem Boga. Czuwanie z Chrystusem, szukanie Go – wzmocnione poprzez fakt, że gromadzimy się w ciemności…

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Wielki Czwartek

Doroczne świętowanie Paschy, które określamy mianem Triduum Paschalnego, jaśnieje jako szczyt całego roku li­turgicznego. W dzisiejszy wieczór zgromadziliśmy się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Sprawując Mszę Wie­czerzy Pańskiej, która jest rozpoczęciem obchodów Paschy, uczestniczyliśmy w tych samych wydarzeniach. Jezus bowiem nie tylko raz jeden obchodził ucztę paschalną, lecz odtąd naka­zał ją zawsze…

CZYTAJ WIĘCEJ