Informujemy, że od najbliższej soboty wchodzą w życie nowe regulacje IV etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Dla nas najistotniejszym jest zniesienie ograniczeń dotyczących udziału wiernych we mszach św. i nabożeństwach. Obowiązują jednak pozostałe zasady sanitarne. O szczegółach możemy przeczytać tutaj.

Jednocześnie informujemy, że Arcybiskup Lubelski wydał nowy dekret, który precyzuje możliwości korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy św. Możemy go przeczytać tutaj.

W związku z nowymi regulacjami zachęcamy wiernych od uczestnictwa we mszy św., a nade wszystko przynaglamy do przyjęcia komunii św. wielkanocnej. Zgodnie z brzmieniem przykazań kościelnych każdy ma obowiązek przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty i w okresie wielkanocnym przyjąć komunię św. W tym roku ten czas upływa 7 czerwca.