Zgodnie ze średniowieczną tradycją, na zakończenie liturgii w Wielki Piątek, Najświętszy Sakrament przenoszony jest do symbolicznego Grobu. Tradycja ta przetrwała obecnie przede wszystkim w Polsce, krajach dawnej Rzeczpospolitej oraz lokalnie w Austrii. Budowane Grobów Pańskich związane jest z faktem zajęcia Palestyny – Ziemi Świętej przez muzułmanów. W związku z tym w Europie zaczęły powstawać różne Golgoty, Kalwarie, Drogi Krzyżowe, odbywały się widowiska Męki Pańskiej, wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tradycję adoracji Grobu Pańskiego upowszechniał w Polsce szczególnie zakon  bożogrobców. Groby nabrały dekoracyjności dopiero w okresie baroku i reformacji. Od połowy XVII w., pojawia się także zwyczaj wystawiania honorowych wart.

W naszej parafii tradycyjny Grób Boży budowany jest w kościele św. Anny. Miejsce to sprzyja wyciszeniu i osobistej adoracji. Tradycją jest także sprawowanie przy Grobie Pańskim ostatniej Ciemnej jutrzni, w noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę.