W piątek, poprzedzający Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Droga krzyżowa o godz. 17.00 sprawowana była w intencji świętości życia. Rozważania nie tylko ukazywały powagę grzechów przeciwko życiu, przede wszystkim grzechu aborcji, ale zachęcała do odkrycia na nowo świętości ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Po nabożeństwie wszyscy zostali zachęceni do włączenia się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą, które będzie możliwe w środę, 25 marca 2020 r., podczas Mszy św. o godz. 18.00. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia deklaracji, która jest dostępna w kościele. Tych, którzy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie będą mogli uczestniczyć we mszy św. zachęcamy do indywidualnego zaangażowania się w dzieło, a następnie przekazanie swojej deklaracji i złożenie ślubowania w najbliższym możliwym czasie.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy i polega na codziennej modlitwie jedną tajemnicą różańca, krótką modlitwą Duchowej Adopcji oraz dobrowolnie podejmowanymi wyrzeczeniami. Więcej informacji znajdziemy na tej stronie.