Przypominamy wszystkim zainteresowanym o codziennych prezentacjach, które rozpoczynają się o godz. 13.00. Ofiary składane przy tej okazji służą bieżącej konserwacji i strojeniu instrumentu. Po prezentacjach jest także możliwość nabycia płyt z muzyką organową, okolicznościowego kalendarza i publikacji dotyczących instrumentu – 400-letniego i najstarszego w Polsce, kazimierskiej fary oraz naszego miasta.

Zachęcamy także do uczestnictwa w Wirtualnym Kazimierskim Festiwalu Organowym – w każdą sobotę lipa i sierpnia o godz. 19.00.

Zachęcamy do udziału!