Od wielu lat dzieci z naszej parafii włączają się w Adopcję Serca – akcję, która polega na “adopcji” dziecka z Afryki, które dzięki składanym co miesiąc ofiarom może podjąć naukę w szkole. W ostatnim czasie siostra Magda, felicjanka, odpowiedzialna za szkolne koło misyjne, otrzymała list od naszego wychowanka.

Kolejny rok opieką otaczamy Maniraguha Sangano, chłopca z wioski Ntamugenga w gminie i parafii Rutshuru w Demokratycznej Republiki Konga. Dzięki naszej pomocy może on kontynuować zdobywanie wiedzy. Maniraguha pochodzi z rodziny wielodzietnej (ma 5 sióstr i jednego brata). Rodzice utrzymują się z pracy na roli – kawałka nieurodzajnej ziemi. Podejmują też wszelkie możliwe prace w są sąsiedniej wiosce. Rodzina mieszka w domu z blachy. Standard domu jest przeciętny, jak na warunki afrykańskie. Na wyposażeniu jest: 5 garnczków, 2 pojemniki na wodę, 1 miednica, 8 talerzy, 1 łóżko, 1 kołdra, 1 stół, 2 krzesła, 4 kubki i 3 łyżki. Chłopiec uczęszcza do IV klasy państwowej katolickiej szkoły podstawowej. Uczy się i rozwija dobrze. Po zajęciach pomaga rodzicom, pasie kozę, zbiera drewno i przynosi wodę. Przed nim jeszcze 8 lat nauki.