Aktualności

Grób Pański

Zgodnie z polską tradycją wielkopiątkowa liturgia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W tym roku, w związku trwającą wciąż pandemią, grób został przygotowany w kościele farnym. W swojej formie nawiązuje on do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych w Krakowie, w 1979 roku: Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,…

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Liturgia na cześć Męki Pańskiej

Liturgia na cześć Męki Pańskiej jest punktem kulminacyjnym Wielkiego Piątku. Zgodnie z starożytną tradycją, w tym dniu nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia, prowadzi nas poprzez mękę i śmierć Chrystusa, aż do Jego złożenia w grobie. To szczególny dzień, kiedy wpatrzeni w krzyż Chrystusa i zjednoczeni z Nim poprzez przyjętą komunię świętą, dziękujemy za dar odkupienia…

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Wielkopiątkowa Jutrznia z Godziną czytań

Uroczystą Jutrznią z Godziną czytań weszliśmy w bezpośrednią celebrację tajemnicy Wielkiego Piątku. Rozważanie Męki Pańskiej, towarzyszenie Jezusowi cierpiącemu, będzie miało swój szczyt w liturgii wieczornej, sprawowanej na cześć Męki Pańskiej, o godz. 17.00.

CZYTAJ WIĘCEJ
Aktualności

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne

W dzisiejszy wieczór, Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, najważniejszy dla nas czas w roku, podczas którego nie tylko wspominamy, ale osobiście przeżywamy, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W czasie Eucharystii dziękowaliśmy za dar kapłaństwa i Eucharystii. Liturgia, tradycyjnie, zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Przechowania tzw. ciemnicy, w której towarzyszymy Jezusowi…

CZYTAJ WIĘCEJ