Jałmużna jest jednym z filarów Wielkiego Postu i całego życia chrześcijańskiego. Chociaż często kojarzy się z jakąś formą zależności, litością, a nawet pogardą, to jest przecież wyrazem największej miłości bliźniego. Pismo święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny. Sam Jezus mówi, że „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” (Mt…