1. Dziś – I miesiąca • Na sumie modlimy się za: † abp. Józefa Życińskiego (10 r.), ks. kan. Zdzisława Maćkowiaka (10 r.), ks. Janusza Dąbrowskiego (17 r.), ks. Andrzeja Maciąga (14 r.), ks. Lecha Sutryka (13 r.). • Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu. • Po mszy św. o godz. 12.00 wznawiamy katechezy dla dzieci…