Pod koniec października 1942 roku władze w Generalnego Gubernatorsta podjęły akcje odwetowe przeciwko ruchowi oporu. Miały one na celu aresztowania ludności cywilnej, nadającej się do pracy przymusowej oraz mordy. Nad ranem 18 listopada 1942 roku tereny Bochotnicy, Parchatki, Kazimierza, Cholewianki oraz Rogowa – zostały otoczone przez Niemców. Podczas całej akcji, która trwała od 18 listopada do…