Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych to dzień czas szczególnej modlitwy do Boga za naszych bliskich zmarłych, aby osiągnęli oni udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest “przedsionkiem nieba”. W naszej parafii, tradycyjnie, podczas mszy św. o godz. 10.00 modliliśmy się za zmarłych…