Drogim parafianom i miłym gościom przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem władz państwowych, na terenie kościoła oraz w jego otoczeniu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowania dłoni. W trosce o dobro wspólne prosimy o zastosowanie się do zaleceń. Jednocześnie informujemy, że dozowniki płynu dezynfekującego znajdują się przy każdym wejściu do kościoła, po prawej stronie.…