Od wieków październik jest miesiącem modlitwy różańcowej. Tradycja ta wiąże się ze zwycięską bitwą wojsk chrześcijańskich nad flotą turecką, 7 października 1571 roku, pod Lepanto w Zatoce Korynckiej. Wielka bitwa, jak czytamy w wielu kronikach, wygrana na została dzięki gorliwej modlitwie papieża Piusa V, który polecał losy Europy, odmawiając modlitwę różańcową. W naszej parafii, 1…