1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17.00 w Warszawie, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. To największe starcie z hitlerowskim okupantem, stoczone podczas II wojny światowej przez organizację podziemną. Walki, zaplanowane na kilka dni, trwały 63 dni. Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej Europy. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało…