VI Niedziela Wielkanocna – 17.05.2020 r. Od dzisiaj w kościele farnym, podczas mszy św. oraz nabożeństw mogą przebywać 83 osoby, w kaplicach po 27 osób. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników liturgii. Osoby, które przyjmują komunię św. do ust prosimy o całkowite zdjęcie maseczki, przynajmniej na ten czas. Wszystkie msze św. i…