W piątek, poprzedzający Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Droga krzyżowa o godz. 17.00 sprawowana była w intencji świętości życia. Rozważania nie tylko ukazywały powagę grzechów przeciwko życiu, przede wszystkim grzechu aborcji, ale zachęcała do odkrycia na nowo świętości ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Po nabożeństwie wszyscy zostali zachęceni do włączenia się w Dzieło Duchowej…