W czasach epidemii, zaraz, wojen i wszelakich perturbacji na przestrzeni dziejów Kościół zawsze pozostawał ze swoimi wiernymi. Nasza fara pozostaje otwarta, jednak udział w niedzielnej mszy św. dla wielu osób może być utrudniony. Dlatego proponujemy, za ks. Adamem Rybickim, prof. KUL, praktyki duchowe uświęcone tradycją Kościoła, które można wdrożyć w ten wyjątkowy czas, by po…