Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia oraz na Paruzję, czyli na powtórne przyjście Chrystusa przy końcu ludzkich dziejów. Nowy Rok liturgiczny rozpoczyna także nowy rok duszpasterski, który będziemy przezywali pod hasłem Wielka Tajemnica Wiary, będący pierwszym, w trzyletnim cyklu, poświęconym tajemnicy Eucharystii. W sposób szczególny zachęcamy do skorzystania z tego…