W piątek, 5 lipca br., Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny podpisało w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie ze środków UE projektu rewitalizacji Wikarówki, z przeznaczeniem na cele społeczne. W ramach projektu zostanie przeprowadzona rozbudowa, odbudowa i konserwacja zabytkowego zespołu architektonicznego i dostosowanie go do powstania ośrodka dziennego pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnością intelektualną.…